De verdeling van de werkgelegenheid over de sectoren wordt traditioneel in beeld gebracht via de regionale rekeningen. Maar bedrijven leveren onderling producten en diensten toe, zodat werknemers uit één sector deels ook voor de output van een andere sector werken en omgekeerd. De nieuwe (interregionale) input-outputtabel laat toe deze onderlinge relaties te verrekenen, en dus naast de directe, ook de indirecte werkgelegenheid te belichten. Op basis daarvan winnen de bouw en de industrie als verschaffers van werk aan belang ten koste van de tertiaire en vooral de primaire sector.
Publicatiedatum December 2015
Publicatietype Statistieken
Thema's Arbeidsmarkt
Auteur(s) Thierry Vergeynst
Reeks SVR-St@ts 2015/16