Het Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid op het vlak van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking. De brochure geeft een beeld van de samenwerkingsprojecten in zuidelijk Afrika en schetst de initiatieven die het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen moeten verhogen.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum September 2010
Publicatietype Brochure
Thema's Ontwikkelingssamenwerking