Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Rand cijferboek 2011. Vlaamse Rand doorgelicht

Vlaamse Rand cijferboek 2011. Vlaamse Rand doorgelicht

Rapport
november 2011
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Het cijferboek beslaat 217 bladzijden met gegevens over een brede waaier van thema’s zoals bevolkingsevolutie en bevolkingsprognoses, economie en arbeidsmarkt, financiële situatie van de inwoners, onderwijs, cultuur, welzijn, ruimtegebruik en wonen, mobiliteit en verkeersveiligheid, toerisme, criminaliteit. Ook cijfers omtrent de bestuurskracht van de gemeenten (schuld, investeringsuitgaven, personenbelasting, opcentiemen) werden opgenomen. Per gemeente van de Vlaamse Rand worden cijfers weergegeven en vergeleken met het cijfer voor de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse Gewest. De belangrijkste trends en vaststellingen werden beschreven in het bijhorende tekstboek.
Publicatiedatum
November 2011
Publicatietype
Rapport
Thema's
Statistieken , Vlaamse Rand

Vorige edities