Het rapport geeft een socio-economische profielschets van de Vlaamse Rand rond het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Verschillende thema’s komen aan bod: demografie, economie en arbeidsmarkt, financiële situatie, onderwijs, cultuur en welzijn, mobiliteit, criminaliteit en de bestuurskracht van gemeenten.
Publicatiedatum
Oktober 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's
Statistieken , Vlaamse Rand
Auteur(s)
Annelies Jacques, Myriam Vanweddingen, Thierry Vergeynst, Dirk Festraets, Jo Noppe (redacteurs)

Vorige edities