Het rapport werd opgesteld op basis van de inspecties in rusthuizen en woonzorgcentra in de periode 2009-2011. Het geeft niet alleen een stand van zaken van de individuele zorgvoorzieningen, maar schetst ook een globaal beeld van de sectoren.
Publicatiedatum Oktober 2012
Publicatietype Rapport
Thema's Gezondheidszorg