Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vleermuizen in Herselt, Laakdal en Westerlo. Inventarisatie in kader van Landinrichtingsproject de Merode. Prinsheerlijk Platteland

Vleermuizen in Herselt, Laakdal en Westerlo. Inventarisatie in kader van Landinrichtingsproject de Merode. Prinsheerlijk Platteland

Rapport
april 2019
Vlaamse Landmaatschappij
Welke soorten vleermuizen komen voor binnen bepaalde deelgebieden van het landinrichtingsproject de Merode in de gemeenten Herselt, Laakdal en Westerlo? Zijn er verschillen tussen de deelgebieden in de aanwezigheid van soorten? Zijn er seizoensgebonden verschillen in het voorkomen van de soorten? Welke functies voor vleermuizen kunnen toegekend worden aan het gebied? Hoe verloopt de activiteit van vleermuizen over het seizoen? Het antwoord op deze vragen werd onderzocht aan de hand van tellingen van de vliegactiviteit van vleermuizen in het zomerhalfjaar op vaste telpunten in 2013, 2015 en 2018 en aanvullende terreinbezoeken in de periode 2016 tot 2018. De studie wil een beeld geven van de verspreiding en soortenrijkdom van vleermuizen in het onderzoeksgebied.
Publicatiedatum
April 2019
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos , Inrichting van de open ruimte