Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voedselaanbod ongewervelden voor grutto en wulp. Literatuurstudie en veldonderzoek

Voedselaanbod ongewervelden voor grutto en wulp. Literatuurstudie en veldonderzoek

Rapport
februari 2024
Instituut Natuur- en Bosonderzoek - INBO
Voor een duurzame instandhouding van weidevogels in Vlaanderen werd in 2020 het Soortenbeschermingsprogramma (SBP) weidevogels met focus op Grutto en Wulp opgestart, waarin onderzoek naar verschillen in voedselbeschikbaarheid tussen gebieden op zandbodem en gebieden op rijkere bodem is opgenomen. Voordat onderzoek naar voedselbeschikbaarheid kan opgestart worden is het nodig om een beter inzicht te krijgen in wat de relevante ongewerveldengroepen (potentiële prooien of voedsel-items) zijn, en welke vangstmethodes het meest geschikt zijn om die op te volgen. Daarvoor werd deze studie uitgevoerd.
Publicatiedatum
Februari 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Natuur en bos
Auteur(s)
Daan Dekeukeleire, Luc De Bruyn, Hilbran Verstraete, Eric Stienen, Geert Spanoghe, Marc Pollet
Reeks
Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2024 (7)