De brochure legt in 15 talen uit waarom een inburgeringscursus nuttig en nodig is.
Publicatiedatum
December 2011
Publicatietype
Brochure
Thema's
Inburgering en integratie
Doelgroep
Ruim publiek