Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorontwerp BVR bij het inburgerings- en integratiedecreet. Advies Commissie Diversiteit

Voorontwerp BVR bij het inburgerings- en integratiedecreet. Advies Commissie Diversiteit

Advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren, tot wijziging van de regelgeving over het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid en tot bepaling van de inwerkingtreding van artikel 3 van het decreet van 22 december 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2018.
Publicatiedatum
September 2021
Publicatietype
Beleidsadvies
Thema's
Inburgering en integratie