Het boek geeft aan de hand van cijfermateriaal een beeld van wat de Vlaamse overheid doet, op welke beleidsdomeinen ze actief is en met welke resultaten. De cijfergegevens worden voorafgegaan door een schets van de recente sociaal-culturele, economische en demografische ontwikkelingen in Vlaanderen. Op basis van talrijke beleids- en omgevingsindicatoren geeft de publicatie een zo volledig mogelijk beeld van de Vlaamse samenleving.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Oktober 2012
Publicatietype
Statistieken
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Statistieken , Algemeen beeld Vlaanderen