De publicatie bevat informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van 825 tabellen, grafieken en kaarten. Nieuw aan deze editie is dat alle indicatoren van het Pact 2020 zijn opgenomen.

Bestel per post

Het afdrukken en verzenden is gratis.

Publicatiedatum Oktober 2015
Publicatietype Rapport
Thema's Beleid en regelgeving , Statistieken , Algemeen beeld Vlaanderen