Dat vruchtbaarheid op een modern zeugenbedrijf een belangrijk aspect is, hoeft geen betoog. De doelstelling is immers per zeug en per worp zo veel mogelijk en zo vitaal mogelijke biggen voort te brengen. De lat komt bovendien steeds hoger te liggen. Reproductieresultaten die eind vorige eeuw onhaalbaar werden geacht, liggen nu, vooral dankzij de genetische vooruitgang, binnen bereik. Theoretische en praktische kennis van de reproductie is daarbij noodzakelijk. De brochure speelt in op die vraag.
Publicatiedatum September 2011
Publicatietype Brochure
Thema's Dieren
Auteur(s) Suzy Van Gansbeke, Tom Van den Bogaert, Norbert Vettenburg
Doelgroep Landbouwers