Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat weten we over fosfor en landbouw? Deel 1. Beschikbaarheid van fosfor in bodem en bemesting

Wat weten we over fosfor en landbouw? Deel 1. Beschikbaarheid van fosfor in bodem en bemesting

Fosfor is een essentieel nutriënt voor planten. Voor een optimale groei moet er in de bodem voor de plant voldoende fosfor beschikbaar zijn. In de literatuurstudie wordt nagegaan hoe de fosforbeschikbaarheid voor planten bepaald kan worden, door welke factoren de fosforbeschikbaarheid beïnvloed wordt en door welk management die eventueel gewijzigd kan worden. Daarbij gaat bijzondere aandacht naar de invloed van bemesting. De studie gaat ook in op de gevolgen voor bodem en gewas van het verminderen van fosforbemesting.
Publicatiedatum
Juli 2015
Publicatietype
Studie
Thema's
Bodem , Milieu en landbouw
Auteur(s)
Fien Amery en Bart Vandecasteele
Reeks
ILVO-mededelingen 195