Een waterput is een complex archeologisch spoor. Alleen een goed inzicht in de constructie- en gebruiksgeschiedenis laat toe de juiste opgravingsmethoden en -keuzen toe te passen. De handleiding geeft praktische tips en achtergrondinformatie die toelaten uit het onderzoek van een waterput zoveel mogelijk informatie te halen. Stratigrafie, vondstenverzameling, bemonstering, datering en interpretatiemogelijkheden komen aan bod. Daarnaast is er ook aandacht voor de veiligheid bij het veldwerk.

Meer informatie

Publicatiedatum April 2013
Publicatietype Leidraad
Thema's Archeologie , Onroerend erfgoed
Auteur(s) Sofie Debruyne, Anton Ervynck & Kristof Haneca
Reeks Handleidingen agentschap Onroerend Erfgoed nr. 5