In de brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget’ leest u wat een persoonsvolgend budget precies is, wat u ermee kunt betalen, en wie in aanmerking komt voor zo’n budget.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Februari 2023
Publicatietype
Brochure
Thema's
Personen met een handicap