Het onderzoek gaat na welke hindernissen personen met een (niet-Europese) migratieachtergrond ondervinden in hun weg naar de arbeidsmarkt, in welke mate zij instromen in taal-, inburgerings- en activeringstrajecten en wat de effectiviteit van deze trajecten is. Daartoe werden gegevens rond de arbeidsmarktpositie vanuit de KSZ over de periode 2005-2016 gekruist met gegevens over activerings- en bemiddelingstrajecten van de VDAB, over inburgeringstrajecten en over afgeleverde arbeidsvergunningen.
Publicatiedatum
Maart 2020
Publicatietype
Onderzoeksrapport
Thema's
Arbeidsmarkt , Loopbaan , Toegang tot de arbeidsmarkt
Auteur(s)
Universiteit Antwerpen / Jonas Wood & Karel Neels (red.)
Reeks
WSE-onderzoeksrapporten