De brochure maakt de gemeenten wegwijs in de bepalingen en procedures van het Erosiebesluit van 8 mei 2009, gewijzigd door het besluit van 26 februari 2010. De nieuwe besluiten vereenvoudigen en verkorten de administratieve procedure voor het aanvragen van subsidie voor het opstellen van een erosiebestrijdingsplan of het uitvoeren van kleinschalige erosiebestrijdingswerken.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum Oktober 2010
Publicatietype Brochure
Thema's Bodem
Doelgroep Lokale besturen