Werknemers die na de uren bezig zijn voor hun werk, telethuiswerken of in een open kantoor actief zijn, hebben vaker werkstress. Ze vinden ook moeilijker een balans tussen werk en privé dan andere werknemers. Het Nieuwe Werken (HNW) is op zich dus geen magische formule voor meer werkbaar werk. Vooral de combinatie van regelmogelijkheden, aanvaardbare taakeisen en ondersteuning van de directe leiding dragen bij tot werkbaar werk voor nieuwe werkers. Dat blijkt uit de Vlaamse Werkbaarheidsmonitor 2016 die de kwaliteit van het werk in Vlaanderen in kaart brengt.
Publicatiedatum
Juli 2017
Publicatietype
Rapport
Thema's
Kwaliteit van de arbeid