Het werkboek bestaat uit een inventarisatie van goede praktijken in schoolomgevingen en een methodiek, die bovendien ook kan worden gebruikt om knelpunten op de schoolroutes op te lossen. Het is niet alleen een bundeling van mogelijke maatregelen, maar geeft ook aan hoe een specifieke school tot de beste ingrepen komt. Echt maatwerk aangepast aan de “school”. Een wijkschool met 30 kleuters heeft immers een andere aanpak nodig dan een secundaire technische school met 1000 leerlingen.

Meer informatie