Jaarlijks vindt er peilingsonderzoek plaats met als centrale vraag of de leerlingen in het Vlaams onderwijs de eindtermen behalen. In 2015 peilde het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen (KU Leuven) het vak wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs (aso, kso en tso). De publicatie bevat de neerslag van de gesprekken in de werkgroepen en enkele aanbevelingen. Hiermee kunnen alle onderwijsactoren aan de slag om hun praktijk te verbeteren.
Publicatiedatum
Oktober 2016
Publicatietype
Rapport
Thema's
Secundair onderwijs , Eindtermen en ontwikkelingsdoelen