Van de ruim één miljoen gezinnen met inwonende kinderen in het Vlaamse Gewest staat vandaag in 21% van de gevallen een alleenstaande ouder aan het hoofd. Het aandeel eenoudergezinnen is de laatste decennia fors toegenomen en is nog groeiend. In ruim 8 op de 10 eenoudergezinnen is de moeder gezinshoofd. De socio-economische positie van eenoudergezinnen blijft evenwel zwak. Ze kennen een lage arbeidsparticipatie: slechts 54% van de alleenstaande ouders is aan het werk. De zwakke positie van Vlaanderen in Europa komt grotendeels op het conto van 50-plussers.
Publicatiedatum April 2015
Publicatietype Statistieken
Thema's Arbeidsmarkt
Reeks SVR - st@ts 2015/4