Hernieuwbare energie opwekken via windmolens is één van de meest kostenefficiënte technieken. Burgers staan echter vaak weigerachtig tegenover het plaatsen van windmolens in hun nabije omgeving. De Windgids is een handleiding met concrete tips voor lokale besturen en ontwikkelaars van windenergieprojecten. De gids bevat werkinstrumenten en concrete voorbeelden om samen werk te maken van een lokaal draagvlak voor nieuwe en lopende projecten. De gids is praktisch opgesteld en geeft inzicht in veelvoorkomende bekommernissen, de vergunningsprocedure en (samen-)werkwijzen van windenergieproducenten met lokale betrokkenen.
Publicatiedatum
September 2019
Publicatietype
Gids
Thema's
Duurzame energie