Gedaan met laden. U bevindt zich op: Witboek open en wendbare overheid

Witboek open en wendbare overheid

Beleidsdocument
juli 2017
Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
De Vlaamse Regering heeft op 7 juli 2017 een volgende stap genomen richting een meer open en wendbare overheid, met enkele belangrijke engagementen die in een witboek zijn opgenomen. Het witboek is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid participatief proces en bestaat uit vijf belangrijke pijlers en bijbehorende acties waarop de Vlaamse Regering zowel op korte, als op lange termijn wil inzetten: dienstverlening draait om mensen, meerwaarde creëren door participatie, regelgeving als hefboom voor groei en innovatie, onderbouwd beleid als verantwoording en kennisopbouw en oplossingsgericht samenwerken als een netwerkorganisatie. De Vlaamse Regering engageert zich om die acties budget- en personeelsneutraal uit te voeren. De Vlaamse Regering wil dit witboek ook in overleg bekijken met de lokale en provinciale besturen, de andere gemeenschappen en gewesten, de federale overheid, de EU en, als dat nuttig en wenselijk is, met internationale instellingen zoals de OESO.
Publicatiedatum
Juli 2017
Publicatietype
Beleidsdocument
Thema's
Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Vlaamse overheid