Tussen juli 2017 en november 2017 werd het witboek open en wendbare overheid vertaald in een implementatieplan met 30 projecten voor de huidige regeerperiode. Dit implementatieplan geeft concreet weer hoe de 30 projecten worden vormgegeven met een timing, outputs en aanspreekpunten.
Publicatiedatum November 2017
Publicatietype Beleidsdocument
Thema's Algemeen regeringsbeleid en Vlaamse regelgeving , Vlaamse overheid