Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wonen langs onbevaarbare waterlopen

Wonen langs onbevaarbare waterlopen

Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor het watersysteem. De waterloopbeheerders werken aan levende, natuurlijke en veilige waterlopen maar ook bewoners naast een waterloop moeten zich aan regels houden. In de folder leest u welke afstand van de waterloop u moet respecteren voor een bepaalde activiteit en hoe u bij bouw- of verbouwingswerken langs een waterloop tewerk moet gaan.

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
Januari 2022
Publicatietype
Folder
Thema's
Bouwen en verbouwen , Water