Oeverzones vormen de overgang van land naar water. Door hun bufferende werking zijn ze erg belangrijk voor het watersysteem. De waterloopbeheerders werken aan levende, natuurlijke en veilige waterlopen maar ook bewoners naast een waterloop moeten zich aan regels houden. In de folder leest u welke afstand van de waterloop u moet respecteren voor een bepaalde activiteit en hoe u bij bouw- of verbouwingswerken langs een waterloop tewerk moet gaan.

Bestel per post

Deze publicatie kunt u gratis bestellen.

Publicatiedatum
December 2021
Publicatietype
Folder
Thema's
Bouwen en verbouwen , Water