De COVID-19 pandemie toonde aan dat er in de komende periode extra ingezet diende te worden op infectiepreventie in collectieve woonvormen van ouderen om de veiligheid en de kwaliteit van zorg te garanderen. Deze risicoanalyse zette zich ook voort in de handelingen van Zorginspectie. In overleg met het team infectieziektebestrijding en vaccinatie en het team kwaliteit en planning ouderenzorg binnen het agentschap Zorg en Gezondheid werd beslist om een toezichtsronde in de woonzorgcentra (WZC) te starten in juli 2020. Het rapport geeft de resultaten weer van de inspectieronde die plaats vond tussen juli en december 2020.
Publicatiedatum Februari 2021
Publicatietype Rapport
Thema's Ouderen