Gedaan met laden. U bevindt zich op: Zeebrugge - Vandammesluis. Optimalisatie openingswet Vlinderkleppen

Zeebrugge - Vandammesluis. Optimalisatie openingswet Vlinderkleppen

Bij renovatie van de uiterste roldeuren in de Vandammesluis werden bijkomende vlinderkleppen geplaatst. Op vraag van afdeling Maritieme Toegang heeft afdeling Waterbouwkundig Laboratorium voor de vlinderkleppen in deze roldeuren nieuwe openingswetten opgesteld. Hierbij werden in een eerste fase de 5 oude vlinderkleppen geopend en vervolgens in een tweede fase de 4 nieuwe vlinderkleppen. Bij implementatie van de openingswet voor deur 1 in het bovenhoofd is vastgesteld dat de uit het advies volgende openingswet te traag is voor de hydraulische aansturing met foutmeldingen en versnelde slijtage tot gevolg. In onderhavig advies wordt door middel van simulaties onderzocht hoe de openingssnelheid per klep verhoogd kan worden. Na een aantal inschattende simulaties wordt ervoor gekozen om de kleppen te openen in 4 fasen. In de eerste 3 fasen worden telkens twee kleppen geopend en in de 4de en laatste fase worden drie kleppen geopend. Voor roldeur 1 in het bovenhoofd wordt een openingsduur van 60 s voorgesteld voor de kleppen met een wachttijd van 5 s tussen twee opeenvolgende fasen. Voor roldeur 4 in het benedenhoofd wordt een openingsduur van 55 s voorgesteld voor de kleppen met een wachttijd van 5 s tussen twee opeenvolgende fasen. Ook werd nagegaan vanaf welk peil overgegaan kan worden naar een snellere openingswet uit twee fasen. Hierbij openen in de eerste fase de 5 oude kleppen en in de tweede fase de 4 nieuwe kleppen.
Publicatiedatum
Mei 2024
Publicatietype
Rapport
Thema's
Scheepvaart, waterwegen en zeewezen
Auteur(s)
J. B. Vercruysse, K. Verelst
Reeks
WL Rapporten 23_098_1