Gedaan met laden. U bevindt zich op: Preventie polarisatie op school Beleid

Preventie polarisatie op school

Deze oproep betrof subsidies voor de preventie van polarisatie op school en het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties. Drie projecten werden geselecteerd:

Erasmus+ voor het project Verbindende dialoog in de klas

Democratische Dialoog is een project binnen het Kenniscentrum Urban Coaching & Education van de hogeschool Erasmus in Brussel. De hogeschool werkt rond culturele verschillen op school en de grootstedelijke uitdagingen. Het doel is om docenten en studenten binnen de lerarenopleiding en leraren op school op te leiden tot dialoogcoaches die met polarisatie kunnen omgaan. De ambitie is om een trainingsproject op te zetten voor docenten, een leerlijn te ontwikkelen binnen alle lerarenopleidingen en een online toolkit te maken.

AIF+ met het project Mind Changers

Deze organisatie organiseerde tijdens de zomermaanden van 2017 het project Caravan Refugee waarbij vluchtelingen in contact werden gebracht met bezoekers van zomermarkten en evenementen. In het verlengde hiervan werden dialoogmomenten georganiseerd waarbij vluchtelingen aan een groep mensen hun verhaal vertelden en in dialoog gingen. Om dit project uit te werken wil men nu inzetten op de organisatie van dergelijke dialoogmomenten binnen onderwijs om te komen tot een positieve beeldvorming rond vluchtelingen. Daarnaast is er een tastbaar resultaat in de vorm van een verhalenboek waarin verhalen van vluchtelingen en vrijwilligers worden meegenomen. Dat verhalenboek kan ondersteunend materiaal zijn voor leraren die verder rond dit thema aan de slag willen gaan. Positief is ook de samenwerking met Vluchtelingenwerk Vlaanderen dat vluchtelingen coacht om toelichtingen te geven.

Spoor Brugge met het project Herstelcirkels

In het najaar 2017 hebben zich enkele gewelddadige incidenten voorgedaan met jongeren uit de stationsbuurt in Brugge. Om tegemoet te komen aan de vraag naar schoolondersteuning om met dit soort conflicten om te gaan zal Spoor Brugge 50 leraren uit het secundair onderwijs opleiden om om te gaan met polarisatie en het managen van moeilijke gesprekken en klassituaties. De leraren kunnen hun opgedane kennis daarna doorgeven aan collega’s. De stad Brugge zorgt voor ondersteuning vanuit de dienst preventie.

Thema

Jongeren

Projectinitiator

Departement Onderwijs en Vorming