Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beleid Radicalisering en Polarisatie

Beleid

De aanpak van gewelddadige radicalisering en schadelijke polarisatie vereist een transversale aanpak. Het Vlaamse actieplan bevat daarom concrete horizontale engagementen van de ministers van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Integratie, Jeugd, Media, Welzijn, Onderwijs, Sport, Werk, Buitenlands Beleid en Justitie en Handhaving. Maar tegelijk slaat het plan een verticale brug tussen de verschillende bestuurlijke niveaus omdat het niet enkel om een Vlaamse problematiek gaat. De focus ligt op de rol van de lokale besturen en de eerstelijnswerkers.

Beleid

Beleidslijnen