Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het wij-zij-project Projecten

Het wij-zij-project

Het wij-zij-project ontstond vanuit de wil om een netwerk en hub te creëren rond het thema ‘polarisatie’.

Kazerne Dossin bracht daartoe in 2018 een heterogene groep van organisaties samen die zich verenigd voelden in hun nood én hun vraag om een duurzaam antwoord te formuleren op polarisatie, controverse en conflict.

De bedoeling van het netwerk is:

  • expertise opbouwen en uitwisselen,
  • tools en strategieën verspreiden die professioneel houvast kunnen bieden.

Het netwerk richt zich daarbij in eerste plaats op doelgroepen met een potentieel multiplicatoreffect: onderwijs, overheid, politie, welzijn en het maatschappelijk middenveld.

Wij-zij wil zich de komende jaren richten op de verdere uitbouw van het netwerk, het inhoudelijk verdiepen van de gezamenlijke expertise en het breder uitdragen van de algemene doelstellingen.

De expertise van het netwerk en haar leden kan zowel preventief als curatief ingezet worden in de omgang met polarisatie. Ze kan met andere woorden regulier beleid informeren, maar ook ingeroepen worden bij de omgang met incidenten of escalerende probleemsituaties.

De aanpak is gesteund op een adequate theoretische onderbouw, maar is vooral praktisch toepasbaar. Het netwerk wil impact genereren. Dat kan zowel in strategische beleidsondersteuning, als in meer tactische ondersteuning op het terrein. Bijzondere aandacht zal hier worden besteed aan de noden van de lokale besturen, onder meer ten opzichte van de LIVC-R waarin verschillende socio-preventieve sectoren zijn vertegenwoordigd.