Gedaan met laden. U bevindt zich op: Partners Radicalisering en Polarisatie

Partners

Vlaams minister Gwendolyn Rutten is bevoegd voor Binnenlands Bestuur. Zij is politiek verantwoordelijk voor de coördinatie van het Vlaamse actieplan. Het Vlaams Platform Radicalisering bereidt het beleid voor, volgt het op en stuurt het bij. Het centraal aanspreekpunt ter preventie van gewelddadige radicalisering en schadelijke polarisatie van het Agentschap Binnenlands Bestuur coördineert het geheel.

Welke partners zetelen in het Vlaams Platform Radicalisering?

 • de bevoegde Vlaamse entiteiten:
  • Agentschap Binnenlands Bestuur
  • Agentschap Integratie en Inburgering
  • Departement Onderwijs en Vorming
  • Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • Sport Vlaanderen
  • Departement Cultuur, Jeugd en Media
  • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB)
 • Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG),
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC)
 • Dienst voor het strafrechtelijk beleid
 • Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging (OCAD)

Departement Onderwijs en Vorming

Scholen/CLB die op lokaal niveau geen antwoord vinden op de vragen wat ze preventief kunnen doen om gewelddadige radicalisering en schadelijke polarisatie te voorkomen, hoe ze moeten handelen bij bezorgdheden,…. kunnen met al hun vragen terecht bij het aanspreekpunt via deradicalisering.onderwijs@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/deradicalisering(opent in nieuw venster)

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Vlaamse Gemeenschapscommissie

https://www.vgc.be/(opent in nieuw venster)

Dienst voor het strafrechtelijk beleid