Gedaan met laden. U bevindt zich op: Begeleide bezoeken aan Kazerne Dossin Beleid

Begeleide bezoeken aan Kazerne Dossin

Via dit project wil Kazerne Dossin een operationeel kader uitwerken voor maatregelen binnen het gegeven
strafrechtelijk instrumentarium ter bestrijding van racisme, discriminatie en haatmisdrijven. Zulks behelst
het omschrijven van het materiële toepassingsveld (aard van de misdrijven), het aflijnen van de doelgroep
(verdachten), het aanduiden van de basisactoren/partners en tenslotte het definiëren van de aanpak en het
schetsen van een stappenplan met voortdurende aandacht voor risico’s en beperkingen alsmede zorg voor
de belangen van slachtoffers.

De maatregel van een begeleid bezoek aan Kazerne Dossin beoogt een leerproces met vooraf afgebakende
inhoud en een toe-eigening door de betrokkene. Via een interactieve aanpak streeft het traject inzicht in
het eigen handelingsvermogen en gedragsverandering na. De betrokkene wordt geconfronteerd met de
risico’s en gevolgen van zijn of haar gedrag voor anderen en voor zichzelf.

https://kazernedossin.eu/(opent in nieuw venster)