Gedaan met laden. U bevindt zich op: Radix-tool Antwerpen (RTA) Tools

Radix-tool Antwerpen (RTA)

Doelstelling

De Radix Tool Antwerpen (RTA) is een hulpinstrument dat werd ontwikkeld door de Stad Antwerpen. Het hulpinstrument vormt een mogelijks goede gespreksleidraad tussen de verschillende partners die samen aan tafel zitten. Het instrument brengt de kwetsbaarheden en sterktes van een individu en de structurele factoren die tot (gewelddadige) radicalisering kunnen leiden in beeld. Op basis hiervan is het mogelijk om de verdere aanpak van het individu te bepalen alsook op welke levensdomeinen deze zich moeten richten. Het instrument zorgt er dus voor dat alle partners dezelfde taal spreken, maar streeft er tevens naar om een vertrouwensband tussen die verschillende partners op te bouwen.

De Radixtool heeft niet als doelstelling om het veiligheidsrisico van een individu in te schatten, maar is bedoeld om een plan van aanpak te ontwikkelen om de persoon de gepaste hulp aan te bieden.

Belang van privacy

De Radixtool is een vertrouwelijk document en mag dus niet zomaar verspreid worden zonder de toestemming van de stad Antwerpen. Na de vorming zal deze worden overgemaakt aan de lokale ambtenaar die op een discrete manier omgaat met deze tool.

Daarnaast is het belangrijk om goed het juridische kader, opgemaakt door de stad Antwerpen, door te nemen en hier reeds op voorhand duidelijk afspraken rond te maken. Uit dat document zal immers blijken dat het juridische kader afhankelijk is van de context waarin het wordt gebruikt en de methodiek waarop het wordt gebruikt.

Vorming

Eind 2017 heeft het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met de VVSG en stad Antwerpen besloten om vormingen aan Vlaamse steden en gemeenten te bieden. De voorlopig laatste vorming werd in mei gegeven.

Aan die vormig zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • Het gaat om een groep van min. 15 a 20 personen => personen die interesse hebben in een vorming, kunnen dit doorgeven aan Maarten die hierover een lijst zal bijhouden. Zodra er voldoende personen zijn, zal je worden gecontacteerd om een vorming bij te wonen.
  • We bieden deze zowel lokaal als regionaal aan => dus als je niet aan 15 personen zou geraken, ga dan eens te luister of er ook animo voor deze tool bestaat over de gemeentegrenzen heen.
  • In een multidisciplinair kader (min. 3 verschillende diensten – vb. politie, gemeente, OCMW, CLB, etc.) => bij voorkeur leden van LIVC of partnertafel
  • Mét aanwezigheid van de contactpersoon bij het lokaal bestuur => Deze zal immers na de vorming de RADIX tool ter beschikking krijgen.

Dagplanning

9.30 u. - 9.35 u.

Verwelkoming

9.35 u. - 10.30 u.

Toelichting rond de doelstelling en het gebruik van de Radix-tool

10.30 u. - 10.45 u.

Koffiepauze

10.45 u. - 12.15 u.

Toelichting en uitvoeren van opdracht 1

12.15 u. - 13.00 u.

Lunch

13.00 u. - 13.30 u.

Afwerken opdracht 1

13.30 u. - 14.30 u.

Toelichting en bespreking van de resultaten

14.30 u. - 14.45 u.

Koffiepauze

14-45 u. - 15.05 u.

Toelichting en uitvoeren van opdracht 2

15.05 u. - 15.30 u.

Bespreking van de resultaten

15.30 u. - 16.00 u.

Evaluatie en afronding