Gedaan met laden. U bevindt zich op: Psychosociale begeleiding consulenten radicalisering Beleid

Psychosociale begeleiding consulenten radicalisering

In de gevangenissen is vanuit het referentie-CAW, CAW Limburg, een team van consulenten in de aanpak van radicalisering actief. Dit team bestaat uit medewerkers die beschikken over expertise op vlak van radicalisering. Niet alleen zijn ze aangeworven om specifieke kennis of competenties te incorporeren binnen de hulp- en dienstverlening, ze begeleiden zelf gedetineerden die door OCAD als geradicaliseerd worden beschouwd.

De begeleiding van de consulenten is specifiek gericht op disengagement. Ze werken aanklampend en investeren in een vertrouwensrelatie met de gedetineerde die uitmondt in een intensieve begeleiding. Hierbij wordt gezocht naar aangrijpingspunten om met de achterliggende problematiek die geleid heeft tot radicalisering aan de slag te gaan. In geval van transfer tijdens een lopende begeleiding naar een andere gevangenis in Vlaanderen of Brussel zetten de consulenten de begeleiding verder. Zij betrekken en ondersteunen eveneens andere diensten in het werken met geradicaliseerde gedetineerden. Op deze manier kan het hulp- en dienstverlenende netwerk in haar totaliteit groeien in de aanpak van radicalisering in de gevangenissen.

In overleg met justitiƫle partners en hulp- en dienstverlenende actoren wordt bekeken wat het meest aangewezen traject is op basis van de noden van de gedetineerden en welke dienst bijgevolg best geplaatst is om ondersteuning op te nemen. Met oog op re-integratie zorgen zij voor een brug met de diensten die na de detentie een rol te spelen hebben en kunnen zij tot maximaal 6 maanden nazorg bieden aan ex-gedetineerden.