Gedaan met laden. U bevindt zich op: Draaiboek en Vraag- en Antwoordfiche LIVC R Nieuwsberichten van Radicalisering en Polarisatie

Draaiboek en Vraag- en Antwoordfiche LIVC R

Nieuwsbericht
24 augustus 2021

Vanaf 21 mei 2021 is het LIVC R decreet in voege(opent in nieuw venster).

Als aanvulling zijn twee handvaten ontwikkeld: een draaiboek en een Vraag-en Antwoordfiche.

Het LIVC R-decreet machtigt de leden van een aantal Vlaamse diensten en voorzieningen en door de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest gesubsidieerde organisaties om te kunnen deelnemen aan een casusoverleg binnen een lokale integrale veiligheidscel inzake radicalisme, extremisme en terrorisme (LIVC R).

De twee handvaten zijn: