Gedaan met laden. U bevindt zich op: Negatieve polarisatie, hoe ga je er mee om? Nieuwsberichten van Radicalisering en Polarisatie

Negatieve polarisatie, hoe ga je er mee om?

Nieuwsbericht
13 juli 2023

Voor steden en gemeenten is het bestrijden van negatieve polarisatie een hele uitdaging. Het nieuwe project van Kazerne Dossin heet ‘Wij-Zij, een netwerk voor expertise in het omgaan met polarisatie’ en kan lokale besturen daarbij helpen. We interviewden Tomas Baum en Dylan Meert, respectievelijk de directeur van Kazerne Dossin en de coördinator van het Wij-Zij Netwerk, om hun aanbod en aanpak in de kijker te zetten. 

De titel van het project bevat het woord ‘netwerk’. Waarom?

Tomas: “Wij-Zij brengt mensen en organisaties samen die beter willen omgaan met polarisatie, want polarisatie is te gelaagd om het vanuit 1 sector ‘op te lossen’. Daarom richtten we een netwerk op met partners uit onder meer het onderwijs, het jeugdwerk, de publieke sector, de academische wereld en de politie. Allemaal actoren die worstelen met polarisatievraagstukken. Het platform versterkt hun professionals. We geven hen een praktisch toepasbaar denkkader en tonen een handelingsperspectief. We streven naar verbinding om giftige polarisatie tegen te gaan. Steden en gemeenten bieden we specifieke opleidingen tot polarisatiestrateeg aan.”

Wat doet een polarisatiestrateeg?

Dylan: “Een polarisatiestrateeg is iemand die inzicht heeft in wij-zij dynamieken, specifieke situaties weet te analyseren en over de vaardigheden beschikt om er iets aan te doen. Die begrijpt niet alleen hoe de polarisatiedynamiek werkt, maar weet ook hoe je de dynamiek kan veranderen. Een polarisatiestrateeg zorgt voor verbinding, daar waar die zoek is.”

"Een polarisatiestrateeg zorgt voor verbinding, waar die zoek is."
DM

Dylan Meert

coördinator van het Wij-Zij Netwerk

Hoe ziet de opleiding tot polarisatiestrateeg eruit?

Dylan: “De opleiding bestaat uit 3 delen. Trainer Bart Brandsma reikt tijdens de kennismaking een denkkader en een gedeelde taal aan, terwijl de cursisten elkaar leren kennen. In deel 2 leert hij hoe je een gepolariseerde situatie moet analyseren. Hij eindigt met een deel over persoonlijke vaardigheden. Daarin toont hij wat je moet doen om polarisatie te doorbreken.”

Hoelang duurt de opleiding?

Dylan: “We spreiden de 3 delen doelbewust over 3 halve dagen: op 27 september, 20 oktober en 3 november. De reden? Deelnemers hebben tijd nodig om zich dit denkkader toe te eigenen. Het aantal plaatsen houden we ook beperkt omdat we belang hechten aan de meerstemmigheid van en de uitwisselingsmogelijkheden tussen de deelnemers.”

Wie is jullie doelgroep?

Tomas: “We zoeken informele leiders die goed kunnen communiceren én met een grote betrokkenheid tot het werkveld. Ze moeten regelmatig in contact komen met het wij-zijdenken en als multiplicator kunnen fungeren. Die persoon moet zich engageren binnen de eigen organisatie om de aanpak en het denkkader verder uit te dragen.”

En na de opleiding?

Dylan: “We hebben een alumniwerking. Ze blijven steeds welkom en mogen deelnemen aan de activiteiten van het Wij-zij netwerk om zich verder te verdiepen in de thematiek en te oefenen met concrete casussen.”

"Elke casus is uniek. Dat betekent dat we telkens naar de tekentafel moeten om antwoorden te vinden."
TB

Tomas Baum

directeur van Kazerne Dossin

Tomas: “We organiseren ook intervisiemomenten voor steden en gemeenten over polarisatievraagstukken waarbij we onze alumni vanuit hun expertise uitnodigen om samen met ons na te denken over de ideale aanpak. Elke casus is uniek. Dat betekent dat we telkens naar de tekentafel moeten om antwoorden te vinden.”

Over welke lokale polarisatievraagstukken heb je het dan.

Tomas: “Bijvoorbeeld als er een spanningsveld bestaat tussen politie en jongeren, binnen een klasgroep op school of bij de voorbereiding van nieuwe ingrijpende beleidskeuzes. We zetten dan een intervisiemoment op met experten die input kunnen geven op maat van de casus. Zo zetten we iets in gang, maar het is nooit onze bedoeling om de problemen op te lossen in de plaats van de gemeente. We geven specifiek advies, reiken een handelingsperspectief aan en wijzen hen op valkuilen.”

Wat mag een gemeente verwachten als er spanningen zijn tussen jongeren en politie?

Dylan: “We helpen de gemeente om te komen tot een authentiek vraagstuk waarvan iedereen de geloofwaardigheid erkent. Dat kan een basis vormen om samen dingen in beweging te zetten. De oplossing ligt niet in het organiseren van krampachtige, gemanipuleerde contactmomenten. In eerste instantie kan het ook een goede piste lijken om een jonge politieagent in te zetten omdat die door zijn leeftijd dichter bij de jongeren staat. Maar het is niet omdat de agent jong is dat daarmee de kous af is. Je hebt een politieagent nodig die op een authentieke en geloofwaardige manier kan communiceren met jongeren. Iemand die hun grieven erkent en daadwerkelijk naar een depolariserende verbinding zoekt samen met hen. Of die oud of jong is, is dan bijzaak. Dingen in beweging zetten is nooit evident en vraagt altijd maatwerk.”

Wie kunnen lokale besturen contacteren als ze ondersteuning nodig hebben?

Tomas: “Voor intervisie- of ondersteuningsvragen kunnen ze ons contactformulier invullen(opent in nieuw venster). Lokale medewerkers kunnen dat contactformulier ook zelf invullen als ze interesse hebben om polarisatiestrateeg te worden. Los daarvan helpen wij gemeenten om de meeste geschikte profielen binnen het bestuur te vinden.”