Gedaan met laden. U bevindt zich op: Begeleidings- en coachingstrajecten VVSG Projecten

Begeleidings- en coachingstrajecten VVSG

Hoewel de LIVC’s R niet meer weg te denken zijn in de preventie en aanpak van gewelddadige radicalisering, is een vlotte werking ervan nog niet overal vanzelfsprekend. Deze multi-agency aanpak brengt namelijk heel wat uitdagingen met zich mee. Denk maar aan het uitwisselen van informatie aan de overlegtafel, het vertrouwen tussen actoren, het evalueren van de werking, om nog maar te zwijgen van nieuwe fenomenen waarmee men geconfronteerd wordt. Daarom biedt de VVSG, met financiële steun van het Agentschap Binnenlands Bestuur, begeleidings-en coachingstraject aan voor lokale besturen om hen te ondersteunen bij de monitoring en evaluatie van de LIVC’s R om de multi-agency aanpak toekomstgericht vorm te geven.

Steden en gemeenten zullen op maat worden ondersteund, in de opstart of werking van hun LIVC R. De VVSG kijkt hierbij naar zowel steden en gemeenten met een LIVC R. We focussen op vier verschillende “categorieën” van LIVC’s R:

  • Starters: gemeenten waar nog geen LIVC R actief is en waar we ondersteunen bij de opstart
  • Reactiveren: gemeenten die een LIVC R werking hadden, maar in de feiten weinig tot niet bijeenkomen. Deze werking willen we (re-)activeren
  • Optimaliseren: gemeenten die een actief LIVC R hebben, maar hun werking nog niet kritische hebben geanalyseerd of geëvalueerd
  • Monitoren en evalueren: gemeenten die reeds ervaring hebben bij het sporadisch analyseren van de eigen werking en waar we op maat ondersteuning bieden om de werking structureel te monitoren/evalueren

Zelf interesse of meer weten over het project? Dan kan je terecht op de VVSG website(opent in nieuw venster).