Gedaan met laden. U bevindt zich op: EMMA project Projecten

EMMA project

EMMA staat voor “Evaluation and Mentoring of Multi-Agency approaches to violent radicalisation” en is gefinancierd door het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie – Politie (ISF-P). Het project werd op 1 februari 2020 opgestart onder coördinatie van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en uitgewerkt door een consortium in samenwerking met Universiteit Gent, RadarAdvies (NL) en het Violence Prevention Network (DE). Dit samenwerkingsverband bood een antwoord op de uitdagingen van multi-agency werk (MAW). Hoewel practitioners en academici de toegevoegde waarde van MAW onderschrijven, wijzen ze ook op enkele voorwaarden om een doeltreffende samenwerking op te bouwen (vertrouwen opbouwen, bewustwording, ethische en wettelijke begeleiding, enz.) Er zijn drie belangrijke uitdagingen voor MAW aangegeven, namelijk (1) het ontbreken van vast beleid en procedures voor MAW bij de bestrijding van gewelddadig extremisme, (2) gedegen evaluatieonderzoek van de MAW-aanpak en (3) de belemmeringen van informatie-uitwisseling.

Om deze uitdagingen aan te pakken, heeft het EMMA consortium een academisch en praktijkgericht traject uitgewerkt. Vanuit het academisch evaluatieonderzoek werd een zelfevaluatietol EMMASCAN ontwikkeld voor lokale coördinatoren van MAW structuren. Deze tool stelt MAW’s in staat om de structuur en werking zelfstandig te monitoren en evalueren. Daarnaast werd een praktijkgericht begeleidingstraject uitgewerkt waarbij lokale MAW-functionarissen uit de drie deelnemende landen (België, Nederland en Duitsland) kennis en expertise konden uitwisselen. Deze kennis werd gebundeld en gepubliceerd in vijf topical papers.

De output van het project kan je raadplegen op de website van VVSG(opent in nieuw venster).