Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ondersteuning aan lokale besturen door VVSG Projecten

Ondersteuning aan lokale besturen door VVSG

Sinds 2015 ontvangt de VVSG een subsidie om ondersteuning te bieden aan lokale besturen die binnen de preventieve aanpak van gewelddadige radicalisering de regierol hebben toebedeeld gekregen en staat dus ook ten dienste van de lokale politie, gemeente en OCMW. Zij staan in voor drie grote pijlers met name adviesverlening, kennisontwikkeling en -deling en het opzetten van netwerken.

De VVSG heeft een lokale helpdeskfunctie (radicalisering@vvsg.be(opent in uw e-mail applicatie)) die steeds bereikbaar is en waar ook lokale politiediensten beroep op kunnen doen.

Meer informatie vind je op de website van VVSG(opent in nieuw venster)