Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verbindingsofficieren voor nieuwe opvangcentra voor asielzoekers Projecten

Verbindingsofficieren voor nieuwe opvangcentra voor asielzoekers

Wanneer een (tijdelijk) opvangcentrum voor asielzoekers opent, kan de sociale samenhang binnen je gemeente onder druk komen te staan. Vanaf de eerste communicatie over de komst van het opvangcentrum tot de effectieve opening ervan, kan er schadelijke polarisatie ontstaan. Het AgII heeft in elke Vlaamse regio een verbindingsofficier die de lokale besturen hierbij kan ondersteunen.

De verbindingsofficier denkt mee na over de communicatiestrategie en zorgt ook voor connectie tussen het lokale, Vlaamse en federale niveau. Zo krijgt het lokaal bestuur snel zicht op concrete vragen over onderwijs, openbaar vervoer, vrijwilligerswerk, NT2 … Na de opening van het centrum kan de verbindingsofficier risico’s op maatschappelijke spanningen helpen monitoren en methodieken aanreiken om ermee om te gaan.

Meer weten? Dan kan je terecht op de website van het Agentschap Integratie en Inburgering(opent in nieuw venster).