Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regering Homans

Regering Homans

Na de verkiezingen van 26 mei 2019 werd toenmalig Vlaams minister-president Geert Bourgeois verkozen in het Europees Parlement. Hij legde de eed af als parlementslid op 2 juli 2019 en nam daarom ontslag uit zijn regering. Hij werd opgevolgd door Liesbeth Homans (N-VA), die op 2 juli de eed aflegde als minister-president van de regering in lopende zaken.

Samenstelling regering Homans: 2019

De ministers van de vorige regering Bourgeois bleven aan. Sven Gatz legde weliswaar de eed af als minister van de Brusselse Regering, maar hij bleef nog aan als Vlaams minister van Brusselse aangelegenheden. Lydia Peeters nam zijn andere bevoegdheden (Cultuur, Jeugd en Media) alsook de rol van viceminister-president over.

Homans I
 • Liesbeth Homans (N-VA)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
 • Hilde Crevits (CD&V)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
 • Lydia Peeters (Open Vld)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën, Energie, Cultuur, Media en Jeugd
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
 • Ben Weyts (N-VA)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
 • Jo Vandeurzen (CD&V)
  Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Philippe Muyters (N-VA)
  Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
 • Sven Gatz (Open Vld)
  Vlaams minister van Brusselse aangelegenheden
 • Koen Van den Heuvel (CD&V)
  Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw