Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regering Leterme

Regering Leterme

De verkiezingen van 2004 resulteerden in een grondige herschikking van het Vlaamse politieke landschap. Als voorzitter van het kartel met de meeste zetels in het nieuwe Vlaams Parlement, leidde Yves Leterme het formatieberaad. De Vlaamse Regering bestond uit vijf partijen, behorende tot drie kartels.

Leterme I: 20 juli 2004 - 27 juni 2007

Het kartel CD&V-N-VA leverde vier ministers: drie van CD&V, onder wie minister-president Leterme, en één van N-VA. VLD-Vivant leverde drie VLD-ministers. Ook het sp.a-Spirit-kartel beschikte over drie ministers, onder wie twee sp.a’ers en één Spiritist.

Na de federale verkiezingen van 2007 werd Yves Leterme premier van de federale regering. Hij werd als minister-president opgevolgd door partijgenoot Kris Peeters.

Vlaamse Regering Leterme
 • Yves Leterme (CD&V)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
 • Fientje Moerman (VLD)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel
 • Frank Vandenbroucke (sp.a)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming
 • Inge Vervotte (CD&V)
  minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Dirk Van Mechelen (VLD)
  minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening
 • Bert Anciaux (Spirit)
  minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
 • Geert Bourgeois (N-VA)
  minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme
 • Kris Peeters (CD&V)
  minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
 • Marino Keulen (VLD)
  minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
 • Kathleen Van Brempt (sp.a)
  minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen