Leterme I: 20 juli 2004 - 27 juni 2007

Het kartel CD&V-N-VA leverde vier ministers: drie van CD&V, onder wie minister-president Leterme, en één van N-VA. VLD-Vivant leverde drie VLD-ministers. Ook het sp.a-Spirit-kartel beschikte over drie ministers, onder wie twee sp.a’ers en één Spiritist.

Na de federale verkiezingen van 2007 werd Yves Leterme premier van de federale regering. Hij werd als minister-president opgevolgd door partijgenoot Kris Peeters.

Vlaamse Regering Leterme
 • Yves Leterme (CD&V)
  minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid
 • Fientje Moerman (VLD)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel
 • Frank Vandenbroucke (sp.a)
  viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming
 • Inge Vervotte (CD&V)
  minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Dirk Van Mechelen (VLD)
  minister van Financiën, Begroting en Ruimtelijke Ordening
 • Bert Anciaux (Spirit)
  minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel
 • Geert Bourgeois (N-VA)
  minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme
 • Kris Peeters (CD&V)
  minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur
 • Marino Keulen (VLD)
  minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering
 • Kathleen Van Brempt (sp.a)
  minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen