Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regeringen Geens

Regeringen Geens

Na de parlementsverkiezingen van 8 november 1981 kon de eerste Vlaamse Regering de eed afleggen. Die regering (toen nog 'Vlaamse executieve' genaamd) werd uit en door de Vlaamse Raad benoemd, waarbij ze voor een periode van vier jaar proportioneel moest worden samengesteld. De proportionaliteit was door de wetgever opgelegd omdat op die manier alle grote politieke strekkingen bij de werking van de eerste gemeenschaps- en gewestregeringen werden betrokken, wat hun werking en de uitbouw van de politieke autonomie van de deelstaten ten goede zou komen.

Samenstelling regering Geens I: 1981-1985

De installatie van de Vlaamse Regering vond plaats op 22 december 1981. Gaston Geens werd tot voorzitter benoemd. De Vlaamse Regering telde negen leden: vier CVP-, twee SP-, twee PVV- en één VU-minister(s).

Vlaamse Regering Geens I
 • Gaston Geens (CVP)
  voorzitter van de Executieve en minister van Economie en Werkgelegenheid
 • Karel Poma (PVV)
  vicevoorzitter van de Executieve en minister van Cultuur
 • Mark Galle (SP)
  minister van Ondergeschikte Besturen en Gesubsidieerde Werken
 • Rika Steyaert (CVP)
  minister van Gezin en Welzijnszorg
 • Hugo Schiltz (VU)
  minister van Financiën en Begroting
 • Paul Akkermans (CVP)
  minister van Ruimtelijke Ordening, Plattelandsvernieuwing en Natuurbehoud
 • Jacky Buchmann (PVV)
  minister van Huisvesting
 • Roger De Wulf (SP)
  minister van Gezondheidsbeleid
 • Jan Lenssens (CVP)
  minister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs

Samenstelling regering Geens II: 1985-1988

Na de verkiezingen van 13 oktober 1985 werd op 10 december 1985 een nieuwe Vlaamse Regering samengesteld, voor het eerst volgens het meerderheidsprincipe. De CVP-PVV-coalitie bestond weer uit negen ministers en Gaston Geens werd opnieuw voorzitter.

Vlaamse Regering Geens II
 • Gaston Geens (CVP)
  voorzitter van de Executieve en minister van Economie en Werkgelegenheid
 • Louis Waltniel (PVV)
  vicevoorzitter van de Executieve en minister van Financiën en Begroting
 • Rika Steyaert (CVP)
  minister van Gezin en Welzijnszorg
 • Paul Akkermans (CVP)
  minister van Huisvesting
 • Jan Lenssens (CVP)
  minister van Volksgezondheid en Leefmilieu
 • Jean Pede (PVV)
  minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  minister van Onderwijs en Opleiding
 • Paul Deprez (CVP)
  minister van Buitenlandse Betrekkingen
 • Patrick Dewael (PVV)
  minister van Cultuur

Samenstelling regering Geens III: 1988

Op 3 februari 1988 benoemde de Vlaamse Raad de derde regering van Gaston Geens. Die regering was opnieuw samengesteld uit christen-democraten en liberalen en ze telde opnieuw negen ministers.

Vlaamse Regering Geens III
 • Gaston Geens (CVP)
  voorzitter van de Executieve en minister van Economie
 • Louis Waltniel (PVV)
  vicevoorzitter van de Executieve en minister van Financiën en Begroting
 • Jan Lenssens (CVP)
  minister van Gezin, Volksgezondheid en Welzijn
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  minister van Tewerkstelling, Opleiding en Openbaar Ambt
 • Patrick Dewael (PVV)
  minister van Cultuur
 • Jos Dupré (CVP)
  minister van Leefmilieu, Plattelandsvernieuwing en KMO-beleid
 • Hugo Weckx (CVP)
  minister van Onderwijs en Brusselse Aangelegenheden
 • Ward Beysen (PVV)
  minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening
 • Paul Breyne (CVP)
  minister van Huisvesting

Samenstelling regering Geens IV: 1988-1992

Bij de staatshervorming van 1988 werd opnieuw bedongen dat de Vlaamse Regering voor vier jaar proportioneel zou worden samengesteld. De regering-Geens IV telde elf ministers, waarvan vijf van de CVP, drie van de SP, twee van de PVV en één van de VU. De PVV keurde de regeringsverklaring echter niet goed. Daardoor voelden de PVV-ministers er zich ook niet door gebonden. Dat had onder meer tot gevolg dat de PVV-fractie zich als een feitelijke oppositiepartij ging gedragen, terwijl ze toch deel uitmaakte van de regering.

In de regering Geens-IV werd voor de eerste keer een volwaardige ministerportefeuille gereserveerd voor onderwijs, om de overheveling van het volledige onderwijspakket naar de gemeenschappen voor te bereiden.

Vlaamse Regering Geens IV
 • Gaston Geens (CVP)
  Voorzitter van de Executieve en minister van Financiën en Begroting
 • Norbert De Batselier (SP)
  Vicevoorzitter van de Executieve en minister van Economie, Middenklasse en Energie
 • Louis Waltniel (PVV)
  minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
 • Jan Lenssens (CVP)
  minister van Welzijn en Gezin
 • Roger De Wulf (SP)
  minister van Tewerkstelling
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  minister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Plattelandsvernieuwing
 • Patrick Dewael (PVV)
  minister van Cultuur
 • Hugo Weckx (CVP)
  minister van Volksgezondheid en Brusselse Aangelegenheden
 • Daniël Coens (CVP)
  minister van Onderwijs
 • Luc Van den Bossche (SP)
  minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt
 • Johan Sauwens (VU)
  minister van Minister van Openbare Werken en Communicatie