Samenstelling regering Geens IV: 1988-1992

Vlaamse Regering Geens IV
 • Gaston Geens (CVP)
  Voorzitter van de Executieve en minister van Financiën en Begroting
 • Norbert De Batselier (SP)
  Vicevoorzitter van de Executieve en minister van Economie, Middenklasse en Energie
 • Louis Waltniel (PVV)
  minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
 • Jan Lenssens (CVP)
  minister van Welzijn en Gezin
 • Roger De Wulf (SP)
  minister van Tewerkstelling
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  minister van Leefmilieu, Natuurbehoud en Plattelandsvernieuwing
 • Patrick Dewael (PVV)
  minister van Cultuur
 • Hugo Weckx (CVP)
  minister van Volksgezondheid en Brusselse Aangelegenheden
 • Daniël Coens (CVP)
  minister van Onderwijs
 • Luc Van den Bossche (SP)
  minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Openbaar Ambt
 • Johan Sauwens (VU)
  minister van Minister van Openbare Werken en Communicatie

Samenstelling regering Geens III: 1988

Vlaamse Regering Geens III
 • Gaston Geens (CVP)
  voorzitter van de Executieve en minister van Economie
 • Louis Waltniel (PVV)
  vicevoorzitter van de Executieve en minister van Financiën en Begroting
 • Jan Lenssens (CVP)
  minister van Gezin, Volksgezondheid en Welzijn
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  minister van Tewerkstelling, Opleiding en Openbaar Ambt
 • Patrick Dewael (PVV)
  minister van Cultuur
 • Jos Dupré (CVP)
  minister van Leefmilieu, Plattelandsvernieuwing en KMO-beleid
 • Hugo Weckx (CVP)
  minister van Onderwijs en Brusselse Aangelegenheden
 • Ward Beysen (PVV)
  minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening
 • Paul Breyne (CVP)
  minister van Huisvesting

Samenstelling regering Geens II: 1985-1988

Vlaamse Regering Geens II
 • Gaston Geens (CVP)
  voorzitter van de Executieve en minister van Economie en Werkgelegenheid
 • Louis Waltniel (PVV)
  vicevoorzitter van de Executieve en minister van Financiën en Begroting
 • Rika Steyaert (CVP)
  minister van Gezin en Welzijnszorg
 • Paul Akkermans (CVP)
  minister van Huisvesting
 • Jan Lenssens (CVP)
  minister van Volksgezondheid en Leefmilieu
 • Jean Pede (PVV)
  minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening
 • Theo Kelchtermans (CVP)
  minister van Onderwijs en Opleiding
 • Paul Deprez (CVP)
  minister van Buitenlandse Betrekkingen
 • Patrick Dewael (PVV)
  minister van Cultuur

Samenstelling regering Geens I: 1981-1985

Vlaamse Regering Geens I
 • Gaston Geens (CVP)
  voorzitter van de Executieve en minister van Economie en Werkgelegenheid
 • Karel Poma (PVV)
  vicevoorzitter van de Executieve en minister van Cultuur
 • Mark Galle (SP)
  minister van Ondergeschikte Besturen en Gesubsidieerde Werken
 • Rika Steyaert (CVP)
  minister van Gezin en Welzijnszorg
 • Hugo Schiltz (VU)
  minister van Financiën en Begroting
 • Paul Akkermans (CVP)
  minister van Ruimtelijke Ordening, Plattelandsvernieuwing en Natuurbehoud
 • Jacky Buchmann (PVV)
  minister van Huisvesting
 • Roger De Wulf (SP)
  minister van Gezondheidsbeleid
 • Jan Lenssens (CVP)
  minister van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs