Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regionale overheden: gemeenschappen en gewesten

Regionale overheden: gemeenschappen en gewesten

België is een federale staat die samengesteld is uit drie gemeenschappen en drie gewesten.

Gemeenschappen

De 3 gemeenschappen zijn bevoegd voor persoonsgebonden materies zoals cultuur, onderwijs, welzijn, gezondheid, sport en taal:

Gewesten

De 3 gewesten zijn bevoegd voor de grondgebonden materies zoals milieu, ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit, infrastructuur, economie en werkgelegenheid:

Gemeenschapscommissies in Brussel

In het tweetalige Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden de gemeenschapsbevoegdheden uitgeoefend door respectievelijk: