Kostprijs

Theorie-examen

15 euro (+52 euro voor bijstand van een doventolk of een tolk Frans, Duits of Engels)

Voorlopig rijbewijs

± 25 euro (bedrag verschilt per gemeente)

  • Met rijschool: minimum 20 uur rijles. De prijs varieert per rijschool.

Praktijkexamen

41 euro (+ 26 euro retributie voor wie niet opdaagt op het afgesproken moment bij een volgende afspraak)

  • Minimum 6 uur rijles als u 2 keer niet slaagt. De prijs varieert per rijschool.

Rijbewijs

± 25 euro (bedrag verschilt per gemeente)

Terugkommoment

102 euro