Waar aanvragen?

U vraagt uw (voorlopig) rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur.

  • Voorlopig rijbewijs met begeleider: na een geslaagd theorie-examen krijgt u van het examencentrum een aanvraagformulier voor een voorlopig rijbewijs.
  • Voorlopig rijbewijs zonder begeleider: na een geslaagd theorie-examen en na het behalen van een bekwaamheidsattest bij een erkende rijschool (na 20 uur praktijkles), kunt u met het aanvraagformulier van het examencentrum bij uw gemeentebestuur terecht voor een voorlopig rijbewijs .
  • Definitief rijbewijs B: na een geslaagd praktijkexamen krijgt u van het examencentrum een aanvraagformulier voor een definitief rijbewijs. Met dit aanvraagformulier vraagt u uw rijbewijs aan bij uw gemeente.

Geldigheid

Het elektronische Europese rijbewijs in bankkaartmodel is 10 jaar geldig. Na 10 jaar kunt u het bij uw gemeentebestuur verlengen. U hoeft daarvoor niet opnieuw een (rij)examen af te leggen. Uw rijbewijs B is binnen de Europese Unie geldig.

Ook heel wat landen buiten Europa ((opent in nieuw venster)) erkennen het Belgische rijbewijs. Toch is het vaak aan te raden om een internationaal rijbewijs aan te vragen.

Diefstal of verlies rijbewijs B

Wie zijn rijbewijs kwijtraakt door diefstal of verlies kan een nieuw exemplaar aanvragen. Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie. Met de documenten die u daar krijgt, vraagt u een nieuw rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. De kostprijs voor een nieuw rijbewijs is ± 25 euro (varieert per gemeente).

Rijbewijs B na rijverbod met herstelonderzoeken

Na zware verkeersovertredingen kan de rechter een rijverbod uitspreken. Dan moet u binnen de 4 werkdagen uw rijbewijs inleveren bij de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.

Soms legt de rechter herstelonderzoeken ((opent in nieuw venster)) op als voorwaarden om uw rijbewijs terug te krijgen. Dat kan een medisch of psychologisch onderzoek zijn of het theorie- en praktijkexamen dat u opnieuw moet afleggen. De kostprijs voor de herstelonderzoeken is 416 euro.

Na afloop van het rijverbod en de eventuele onderzoeken of examens kunt u uw rijbewijs weer ophalen bij de griffie van de rechtbank.

Voor meer informatie over herstelonderzoeken kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer op info@mobilit.fgov.be (opent in uw e-mail applicatie) of op 02 277 31 11.

Aangepast rijbewijs

Als u een aandoening, letsel of ziekte hebt of bepaalde medicijnen neemt, bent u misschien niet meer in staat om veilig een voertuig te besturen. In dat geval krijgt u mogelijk beperkingen of voorwaarden opgelegd en moet u bij uw gemeentebestuur een rijbewijs met beperkende codes aanvragen.