Gedaan met laden. U bevindt zich op: Oefenperiode voorlopig rijbewijs B

Oefenperiode voorlopig rijbewijs B

Wie slaagt voor het theorie-examen kan zijn voorlopig rijbewijs mét of zonder begeleider aanvragen.

 • U oefent minstens 5 maanden.
 • Op de achterruit van uw voertuig moet op een goed zichtbare manier een L-teken worden aangebracht.
 • U mag met uw voorlopig rijbewijs rijden met voertuigen met een manuele en automatische versnellingsbak.
 • De geldigheid start op de dag van afgifte van uw voorlopig rijbewijs. Die datum staat bij rubriek 4a op uw voorlopig rijbewijs.

Verlengde oefenperiode van 5 maanden vanaf 1 maart 2024

Vanaf 1 maart 2024 moeten kandidaat-bestuurders minstens 5 maanden geoefend hebben op de openbare weg, vooraleer ze hun praktijkexamen mogen afleggen. Meer info in de brochure hieronder.

Voorlopig rijbewijs met begeleider

U kunt uw ‘voorlopig rijbewijs met begeleider’ (M36) aanvragen vanaf 17 jaar en nadat u geslaagd bent voor het theorie-examen. Het voorlopig rijbewijs is 36 maanden geldig.

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen bent geslaagd.
 • Kies maximaal 2 begeleiders die allebei voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden.
 • Vraag uw voorlopig rijbewijs aan bij uw gemeentebestuur. Neem het aanvraagformulier (ingevuld en ondertekend) mee, samen met uw identiteitskaart.

Voorwaarden voor de begeleider(s)

 • Als begeleider moet u ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgegeven in België.
 • U moet minstens 8 jaar een Belgisch of Europees rijbewijs hebben dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarvoor u de leerling begeleidt.
 • Als u een beperking hebt en daardoor enkel een aangepast voertuig mag besturen, mag u enkel leerlingen begeleiden die eenzelfde voertuigaanpassing nodig hebben.
 • U mag niet vervallen zijn, of gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn, van het recht tot sturen. Een verval van het recht tot sturen wordt opgelegd door de rechter en kan gekoppeld zijn aan herstelexamens en -onderzoeken.
 • U mag het afgelopen jaar geen andere leerling-chauffeur begeleid hebben. De enige uitzondering is het begeleiden van uw (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen of de (klein)kinderen, zussen, broers of pleegkinderen van uw partner met wie u gehuwd bent, wettelijk samenwoont of feitelijk een gezin vormt. Die kandidaten mag u hoe dan ook begeleiden, ook al begeleidt u al een andere kandidaat. Als u al een (klein)kind, zus, broer, pleegkind of kind, kleinkind, zus, broer of pleegkind van uw partner begeleidt, mag u daarnaast geen andere kandidaat meer begeleiden.

Goed om te weten

 • U mag alleen oefenen met één of beide begeleiders of met een erkende rij-instructeur. Andere passagiers mag u niet meenemen.
 • Uw voertuig moet een tweede achteruitkijkspiegel hebben voor uw begeleider.
 • Rijlessen bij een rijschool zijn niet verplicht.
 • Ga naar uw gemeentebestuur als u een tweede begeleider wilt laten registreren of van begeleider wilt veranderen.

Wanneer u vanaf 1 maart 2024 start met een voorlopig rijbewijs met begeleider, dan moeten de begeleiders ook een vormingsmoment volgen. Meer info vindt u op: Vormingsmoment voor begeleiders.

Voorlopig rijbewijs zonder begeleider

U kunt uw ‘voorlopig rijbewijs zonder begeleider’ (M18) aanvragen vanaf 18 jaar. Het is 18 maanden geldig.

Hoe aanvragen?

 • U krijgt een aanvraagformulier in het examencentrum als u voor het theorie-examen geslaagd bent.
 • U volgt minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster). Na afloop krijgt u een bekwaamheidsattest als de rijschool u bekwaam acht om alleen verder te oefenen. Dat bekwaamheidsattest is 3 jaar geldig.
 • U hebt 2 opties om uw voorlopig rijbewijs aan te vragen bij uw gemeentebestuur:
  • U dient uw aanvraag online in via de applicatie BelDrive(opent in nieuw venster). Dankzij die applicatie moet u zich slechts één keer naar uw stad of gemeente begeven om uw voorlopig rijbewijs af te halen. Vergeet uw identiteitskaart niet.
  • U krijgt van het examencentrum een aanvraagformulier en dient dat, ingevuld en ondertekend, in bij uw gemeentebestuur. Vergeet uw identiteitskaart en het bekwaamheidsattest niet.

Passagiers

 • U mag 2 passagiers meenemen die beiden moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Ingeschreven zijn in België, en houder en drager zijn van een identiteitsdocument afgeleverd in België.
  • Minstens 8 jaar houder en drager zijn van een Belgische of Europees rijbewijs dat geldig is voor het besturen van het soort voertuig waarmee de kandidaat-chauffeur rijdt.
  • Niet vervallen zijn of gedurende de laatste 3 jaar niet vervallen geweest zijn van het recht tot sturen opgelegd door een rechter.
  • Bestuurders die enkel een speciaal aan hun handicap aangepast voertuig mogen besturen, mogen niet meerijden.

U mag geen andere passagiers meenemen.

Wanneer mag u niet rijden met uw voorlopig rijbewijs

Met het voorlopig rijbewijs mag u niet rijden vanaf 22 uur tot en met 6 uur van de daaropvolgende dag op:

 • vrijdagen
 • zaterdagen
 • zondagen
 • de vooravond van wettelijke feestdagen
 • feestdagen zelf.

Daarnaast mag u met uw voorlopig rijbewijs niet rijden:

 • voor commercieel goederenvervoer
 • met een aanhangwagen
 • in het buitenland.

Wisselen tussen voorlopig rijbewijs 'met' en 'zonder' begeleider

Als uw voorlopig rijbewijs nog niet is verlopen, kunt u één keer een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere type aanvragen bij uw gemeente. U moet hiervoor in het bezit zijn van een geldig theorie-examen.

 • Van ‘met begeleider’ naar ‘zonder begeleider’
  Volg minstens 20 uur rijles bij een erkende rijschool(PDF bestand opent in nieuw venster) en ga naar uw gemeentebestuur met het bekwaamheidsattest dat u krijgt na de rijopleiding, als de rijschool u bekwaam acht om alleen verder te oefenen. Uw gemeentebestuur kan uw voorlopig rijbewijs omwisselen.
 • Van ‘zonder begeleider’ naar ‘met begeleider’
  Kies één of maximaal 2 begeleiders, die voldoen aan de voorwaarden om kandidaat-chauffeurs te begeleiden. Ga naar uw gemeentebestuur om uw voorlopig rijbewijs om te wisselen.

Voorlopig rijbewijs verlopen

Als uw voorlopig rijbewijs verlopen is, hebt u 2 opties:

 1. Nieuw type voorlopig rijbewijs B (12 maanden)

Dit nieuw model geldt enkel voor rijbewijs B (en dus niet voor A, A1, A2, C, D of G) en is 12 maanden geldig.

Als uw voorlopig rijbewijs verlopen is, kunt u éénmalig dit nieuwe type voorlopig rijbewijs B (M12) aanvragen nadat:

 • u 6 uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool (PDF bestand opent in nieuw venster)nadat uw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) verlopen is
 • u een getuigschrift van de gevolgde 6 uur rijles kunt voorleggen
 • u een geldig theorie-examen hebt afgelegd.
  • Als uw theorie-examen niet meer geldig is op het moment dat u een voorlopig rijbewijs M12 aanvraagt, zal u opnieuw moeten slagen.

Op het voorlopig rijbewijs model 12 moet een begeleider worden weergegeven.

Dit nieuwe systeem zorgt voor een extra kans tijdens de wachtperiode van 3 jaar. Zodra de wachtperiode van 3 jaar verstreken is, kunt u opnieuw een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) aanvragen.

 1. Wachtperiode van 3 jaar

Wilt u tijdens de wachttijd toch het praktijkexamen afleggen? Dan moet het theorie-examen nog geldig zijn of zal u opnieuw moeten slagen voor het theorie-examen, als dit niet meer geldig is. U moet ook minstens 6 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool. Daarna kunt u het examen afleggen met de rijschool. U moet ook een attest (stageattest) kunnen voorleggen dat aangeeft hoeveel maanden oefening u al achter de rug hebt. Dat attest kunt u bij uw gemeentebestuur verkrijgen.

Voor meer informatie over de wachttijd kunt u terecht bij de FOD Mobiliteit en Vervoer op info@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie) of op 02 277 31 11.


Verlenging geldigheid voorlopig rijbewijs na covidmaatregelen

Door de covidmaatregelen werd de geldigheid van voorlopige rijbewijzen een paar keer verlengd, en dat om de periode waarin de examencentra en rijscholen gesloten waren door de lockdowns, te compenseren. De datum op het voorlopig rijbewijs werd echter niet aangepast. Dat betekent dat u geen nieuw voorlopig rijbewijs moest aanvragen bij uw stad of gemeente.

Om de wachtperiode van 3 jaar te berekenen, moet u rekening houden met deze verlengingen:

 • Voorlopige rijbewijzen met een normale einddatum tussen 15 maart 2020 en 30 september 2021, hebben 31 december 2021 als nieuwe einddatum.
 • Voorlopige rijbewijzen met een normale einddatum tussen 1 oktober 2021 en 31 december 2021, hebben 31 maart 2022 als nieuwe einddatum.

De wachtperiode begint dus te lopen vanaf de einddata.