Gedaan met laden. U bevindt zich op: Theorie-examen rijbewijs G

Theorie-examen rijbewijs G

U legt het theorie-examen af in een examencentrum(opent in nieuw venster) dat u zelf kiest. U moet minimaal 15 jaar en 9 maanden oud zijn. Het theorie-examen kost 18 euro.

Het theorie-examen voorbereiden

Naast de algemene leerstof moet u voor een rijbewijs G ook specifieke leerstof(opent in nieuw venster) over het technische reglement voor landbouwvoertuigen en hun aanhangwagens kennen.

Hoe verloopt het theorie-examen?

Het examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen over:

  • het verkeersreglement
  • het technische reglement voor landbouwvoertuigen.

Om te slagen moet u minimaal 33 op 40 behalen. Per fout antwoord verliest u 1 punt.

De vragen benaderen de reële verkeerssituaties. Ze worden duidelijk voorgelezen en u kunt ze op het scherm van de computer lezen. Nadat de vraag volledig is voorgelezen, krijgt u 15 seconden om te antwoorden.

Na het theorie-examen kunt u uw foute antwoorden meteen bekijken. Achteraf is dat niet meer mogelijk.

Geslaagd voor het theorie-examen

Meteen na het theorie-examen legt u in het examencentrum een oogtest af en moet u verklaren dat er geen medische redenen zijn waardoor u niet zou kunnen rijden. Slaagt u niet voor de oogtest? Dan moet u naar de oogarts.

Houd er rekening mee dat uw theorie-examen maar 3 jaar geldig is. Daarna moet u het examen opnieuw afleggen.

Houd het resultaat bij, zodat u kunt nagaan op welke datum u ten laatste uw praktijkexamen moet afleggen. U kunt altijd contact opnemen met het examencentrum om die datum op te vragen.

Niet geslaagd voor het theorie-examen

U mag zo vaak herkansen als u wilt, maar u mag uw volgende examen niet op dezelfde dag afleggen.

Aangepast theorie-examen rijbewijs G

Er zijn een aantal speciale theorie-examens mogelijk:

  • vertraagd theorie-examen
  • theorie-examen met een doventolk
  • theorie-examen met een Franse, Duitse of Engelse tolk.

Een aangepast theorie-examen kunt u alleen op afspraak afleggen. Hiervoor neemt u contact op met een examencentrum.

Vertraagd theorie-examen

De vragen worden voorgelezen door een examinator. Zodra een vraag duidelijk is voorgelezen, krijgt u meer tijd om die te beantwoorden.

Wilt u in aanmerking komen voor het vertraagde examen? Dan hebt u een getuigschrift of attest nodig van:

  • een centrum voor beroepsoriëntering
  • een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
  • een instituut voor buitengewoon onderwijs
  • een centrum voor observatie of begeleiding
  • of een Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW).

Slaagt u 5 keer niet voor het theorie-examen? Dan kunt u ook het vertraagde examen aanvragen. Een getuigschrift of attest is dan niet nodig.

Voor een vertraagd theorie-examen betaalt u net als voor een gewoon examen 18 euro.

Examen met audiovertaling

Sinds 1 januari 2023 kunt u het theorie-examen afleggen met audiotolk. U kunt kiezen uit Frans, Duits of Engels. U hoort de vragen en antwoordmogelijkheden eerst in het Nederlands en daarna in de taal die u gekozen hebt. Wanneer u zich aanmeldt bij het loket, geeft u aan dat u het examen met audiotolk wil afleggen en de taal die u verkiest.

U betaalt het basistarief + 41 euro extra voor de audiovertaling.