Gedaan met laden. U bevindt zich op: Uw rijbewijs G aanvragen of vervangen

Uw rijbewijs G aanvragen of vervangen

Waar en wanneer aanvragen?

Slaagt u voor het praktijkexamen voor tractoren? Dan krijgt u van de examinator een formulier ‘Aanvraag om een rijbewijs’. Daarmee gaat u bij uw gemeentebestuur om uw rijbewijs G aan te vragen. U hebt daarvoor 3 jaar de tijd.

Geldigheid

Met het rijbewijs G mag u alleen in België een land- of bosbouwvoertuig besturen.

Uw rijbewijs G is onbeperkt geldig, tenzij u het voertuig om medische redenen niet meer veilig kunt besturen.

Nieuw rijbewijs G na diefstal of verlies

Verliest u uw rijbewijs G, of wordt het gestolen? Dan moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij de lokale politie. Daar krijgt u een ‘attest van aangifte van verlies of diefstal’. Daarmee vraagt u bij uw gemeentebestuur een nieuw rijbewijs aan. Kostprijs: ± 25 euro.

Rijbewijs G terugkrijgen na rijverbod

Na zware verkeersovertredingen kan de rechter u verbieden om met uw land- of bosbouwvoertuig te rijden. U hebt dan 4 dagen de tijd om uw rijbewijs in te leveren bij de griffie van de rechtbank die het vonnis heeft uitgesproken.

Om uw rijbewijs terug te krijgen, kan de rechter u maatregelen opleggen, zoals het opnieuw afleggen van het theorie- en/of praktijkexamen. Hij kan u ook herstelonderzoeken opleggen. Dan moet u een medisch en/of psychologisch onderzoek ondergaan.

Bent u voor alle examens en onderzoeken geslaagd? Dan kunt u uw rijbewijs weer gaan ophalen bij de griffie van de rechtbank.

Voor meer informatie over herstelonderzoeken kunt u contact opnemen met de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer via info@mobilit.fgov.be(opent in uw e-mail applicatie) of op 02 277 31 11.

Aangepast rijbewijs

Hebt u een aandoening, letsel of ziekte? Of neemt u bepaalde medicijnen in? Dan kunt u uw voertuig misschien niet meer veilig besturen. Uw behandelende arts moet u daarvan op de hoogte brengen. U hebt dan 4 werkdagen de tijd om dat aan uw gemeentebestuur te melden en uw rijbewijs in te leveren.

U bent dan wettelijk verplicht om te laten bepalen of u nog rijgeschikt bent. Dat is een beslissing die uw arts mag nemen. U mag daarvoor ook het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA)(opent in nieuw venster) inschakelen. Van hen krijgt u een rijgeschiktheidsattest. Het kan zijn dat ze u daarin beperkingen of voorwaarden opleggen.

Die beperkingen en voorwaarden komen ook op uw aangepaste rijbewijs te staan. Met het rijgeschiktheidsattest vraagt u bij uw gemeentebestuur een aangepast rijbewijs aan. Veel gemeenten leveren zo’n rijbewijs gratis af. Vraag het na bij uw gemeentebestuur.