Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs B, B+E, AM, A1, A2, A, of G (groep 1)

Rijgeschiktheidsattest voor het rijbewijs B, B+E, AM, A1, A2, A, of G (groep 1)

Hebt u een aandoening, handicap, letsel of ziekte of neemt u medicijnen waardoor u uw auto, speedpedelec, bromfiets, motorfiets of landbouwvoertuig (rijbewijzen van de categorie AM, A1, A2, A, B, B+E of G) niet meer veilig kunt besturen? Dan moet u voor een medisch onderzoek naar uw huisarts. Uw arts bezorgt u een ‘rijgeschiktheidsattest van groep 1’ of verwijst u door naar het Centrum voor Rijgeschiktheid en voertuigAanpassing (CARA).

Volgende aandoeningen kunnen de verkeersveiligheid in het gedrang brengen:

Medische minimumnormen

De volledige lijst met medische minimumnormen (pdf)(opent in nieuw venster) om een voertuig veilig te kunnen besturen, is wettelijk vastgelegd.

Eigen verantwoordelijkheid

Het is de verantwoordelijkheid van iedere chauffeur om te controleren of hij beantwoordt aan de vastgelegde medische normen. Ga bij twijfel zo snel mogelijk naar uw huisarts.

Krijgt u een rijgeschiktheidsattest van uw arts? Dan moet u dat, samen met uw rijbewijs binnen de 4 werkdagen afgeven aan de dienst rijbewijzen van uw gemeentebestuur.

Medisch onderzoek

Is uw zicht misschien niet goed genoeg om veilig te rijden? Dan moet u voor een medisch onderzoek naar een oogarts.

Hebt u een ander medisch of psychisch probleem dat uw rijvaardigheid in het gedrang kan brengen? Dan moet u naar uw huisarts voor een medisch onderzoek.

Na het medisch onderzoek

Er zijn 3 mogelijkheden.

 • U bent rijgeschikt verklaard. Ga met uw rijgeschiktheidsattest en uw huidige rijbewijs binnen de 4 dagen naar uw gemeente voor een nieuw rijbewijs. Meestal is er een beperkte geldigheidsduur.
 • U bent rijgeschikt verklaard met voorwaarden of beperkingen.
  • Met uw rijgeschiktheidsattest van groep 1 krijgt u bij de gemeente een aangepast rijbewijs met beperkende codes(PDF bestand opent in nieuw venster). Dat wordt soms ook een ‘medisch rijbewijs’ genoemd.
  • Voorbeelden van voorwaarden en beperkingen:
   • met bril rijden
   • alleen overdag rijden
   • in een beperkte regio rijden
   • niet op de autosnelweg rijden
   • onder begeleiding rijden
   • zonder passagiers rijden
   • zonder aanhangwagen rijden
   • tot een bepaalde maximumsnelheid rijden
   • met een gehoorprothese rijden.
  • Als uw voertuig moet worden aangepast, kunt u terecht bij het CARA(opent in nieuw venster) .
 • U bent tijdelijk of definitief niet rijgeschikt verklaard. U moet uw rijbewijs binnen de 4 werkdagen indienen bij uw gemeente. U krijgt het pas terug als u een nieuw rijgeschiktheidsattest voorlegt waarop staat dat u rijgeschikt bent (al dan niet met voorwaarden of beperkingen).

Breng in elk geval uw verzekeringsmaatschappij zo snel mogelijk op de hoogte.